Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Hrubá stavba

Mýty a fakty o nasiakavosti

Stavby z bieleho pórobetónu YTONG spĺňajú všetky požiadavky na moderné a zdravé bývanie. Murovací materiál YTONG vyrobený na báze kremičitého piesku je materiál vysokej kvality, s najstaršou obchodnou značkou na svete. Už od svojej výroby až po možnosť opätovného bezzvyškového využitia chráni vzácne prírodné zdroje a životné prostredie.

Mýtus: je nasiakavý
Pravda: Pórovitá štruktúra materiálu YTONG často zvádza k predpokladu, že veľmi silno nasáva vodu. Nie je to tak. Uzavreté póry, ktoré sú pre tento materiál charakteristické, sotva vyvíjajú kapilárne sily. Vodu teda absorbuje veľmi pomaly. Priebeh skúšky podľa normy STN EN 772-11 simuluje pôsobenie vody na nechránené murivo. Pre tvárnice YTONG P2-400 sú deklarované hodnoty nasiakavosti po 10 minútach maximálne 40 g.dm-2, po 30 minútach maximálne 55 g.dm-2, po 90 minútach maximálne 75 g.dm-2. Tieto hodnoty sú v porovnaní s inými murovacími materiálmi veľmi dobré. V odbornej literatúre o stavebných materiáloch nájdeme i údaj o maximálnom nasýtení materiálu vodou, ktorý sa udáva v percentách. Tento údaj vyjadruje pomer medzi hmotnosťou vody obsiahnutej v póroch materiálu a hmotnosťou suchého materiálu. Pre pórobetóny je to pomerne vysoká hodnota, lebo majú vysoký obsah pórov a nízku vlastnú objemovú hmotnosť. V praxi je však tento stav takmer nedosiahnuteľný. Na to, aby voda vyplnila všetky póry v materiáli YTONG, ktorý ju sám nenasáva, musí byť dovnútra doslova vtlačená. To je možné, len keď je stena domu ponorená pod hladinou vody a pôsobí na ňu hydrostatický tlak. Skúsenosti ukázali, že pri povodni trvá až 2 alebo 3 dni, kým sa stena z tvárnic YTONG nasýti vodou. Skúšky pevnosti úplne nasiaknutých pórobetónových tvárnic potvrdzujú, že ich pevnosť mierne poklesne, ale vzhľadom na navrhovanie muriva s trojnásobným stupňom bezpečnosti takýto pokles pevnosti nie je nebezpečný pre statiku domu. Po vyschnutí sa pevnosť navyše vráti na pôvodnú hodnotu. Tepelnotechnické vlastnosti materiálu YTONG po vyschnutí steny dosiahnu pôvodné tepelnoizolačné vlastnosti bez akéhokoľvek zhoršenia.

Mýtus: je materiál s vysokou vzlínavosťou
Pravda: Praktickým dôsledkom už uvádzaných vlastností je, že aj pri dlhodobom pôsobení vody výška vzlinutia je veľmi malá. V porovnaní s pálenými tehlami je rýchlosť aj konečná výška vzlinutia niekoľkonásobne menšia.

Mýtus: neznáša dážď
Pravda: Ani pri dlhodobom pôsobení šikmého dažďa na nechránenú stenu z bieleho pórobetónu nedochádza k jej prevlhčeniu a voda dočasne preniká iba niekoľko milimetrov pod povrch. Stena z bieleho pórobetónu, na ktorú šľahá dážď, absorbuje za rovnaký čas menej vody ako stena z tehly.

Rýchla a jednoduchá výstavba

Pri výstavbe rodinného domu z materiálu Ytong ušetríte 40 % času práce. Manipulácia a práca s tvárnicami Ytong je rýchla, ľahká a veľmi presná, navyše bez zbytočného odpadu. Postavte svoj nový domov efektívne!

Ľahko opracovateľný 
Ľahké rezanie a opracovateľnosť pórobetónu umožňuje vytvárať z tvárnic atypické formáty, ktoré je možné podľa potreby jednoducho prirezať a upraviť. Nie je nutné objednávať rôzne špeciálne tvarovky a rozmerové varianty. Na rezanie tvárnic sa hodí ručná píla na pórobetón, ale postačí i obyčajná pílka na drevo. Minimálny odpad pri rezaní znamená časové i finančné úspory. Mimoriadne presné rezanie eliminuje odpad a znižuje tak celkovú spotrebu tvárnic a tým tiež obstarávaciu cenu celej stavby.
Ľahko opracovateľný
Minimum malty 
Presné tvárnice Ytong umožňujú rýchle a presné murovanie. Vďaka tvárniciam vo vyhotovení PDK (pero, drážka a úchopová kapsa) je nevyhnutné nanášanie malty iba na vodorovné škáry. Celková spotreba malty na stavbe je tak v porovnaní s tradičným murovaním desatinová, ďalšie časové a finančné úspory súvisia tiež s dopravou a prípravou malty. 
Minimum malty
Ľahká manipulácia 
Vďaka nízkej hmotnosti materiálu odpadajú problémy s náročnou manipuláciou, ľahkosť Ytongu oceníte pri murovaní i doprave materiálu na stavbu, vrátane všetkej manipulácie. Práca s pórobetónom nie je vysiľujúca ako manipulácia s iným masívnym materiálom, do vyšších poschodí je možné dopraviť tvárnice väčších rozmerov bez použitia zložitých zdvižných technológií. 
Ľahká manipulácia
Jednoduché rozvody a omietky 
Významné ekonomické prínosy má tiež rýchle a presné zhotovenie drážok a šachiet pre rozvody technických inštalácií v pórobetónovom murive. Presné steny s minimálnymi rovinnými odchýlkami šetria tiež čas a peniaze pri finálnych povrchových úpravách stien, či už ide o vnútorné alebo vonkajšie omietky, zatepľovacie systémy či obklady.
Jednoduché rozvody a omietky

Tepelná izolácia

Vďaka miliónom uzatvorených pórov je Ytong tým najlepším a najbezpečnejším izolantom. V miestach základov, rohov, parapetov, dverí i okien – stále výnimočné tepelnoizolačné vlastnosti!

Milióny pórov
Výnimočné tepelnoizolačné parametre Ytong-u súvisia s jeho štruktúrou, zloženou z miliónov vzduchových pórov. Vzduch uzatvorený v póroch, ktorý nemá možnosť cirkulovať, je tým najlepším izolantom. Vďaka tomu má pórobetón rovnaké tepelnoizolačné vlastnosti vo všetkých smeroch, redukuje výskyt tepelných mostov a znižuje tak prevádzkové náklady budovy.
Milióny pórov
Ľahký a neobyčajne odolný
Ideou pórobetónu Ytong je zlúčiť protichodné vlastnosti do harmonicky fungujúceho celku. Vďaka chemickej reakcii tak vzniká materiál s čo najväčšou pevnosťou a únosnosťou a zároveň maximálnym vyľahčením, ktoré zaručuje čo najvyššiu tepelnoizolačnú schopnosť. Základnou charakteristikou Ytong tak je mimoriadna mechanická pevnosť pri malej objemovej hmotnosti. Vďaka homogénnej štruktúre má vo všetkých smeroch vynikajúce vlastnosti a funkčne tak prevyšuje bežné stavebné materiály.
Ľahký a neobyčajne odolný
Odolný proti požiaru
Materiály Ytong poskytujú v rodinných domoch nielen dobrú tepelnú pohodu, ale tiež jedinečnú protipožiarnu ochranu. Nehorľavosť pórobetónu je garantovaná jeho minerálnym zložením, i tenké priečkové steny ponúkajú výbornú ochranu proti prípadnému požiaru. Pri vyhriatí na vysoké teploty dochádza k uvoľňovaniu molekulárnej vody, ktorá je tu chemicky viazaná a materiál ochladzuje. Zatiaľ čo klasická betónová stena po zahriatí prepúšťa teplo, stena z pórobetónových tvárnic sa neprehrieva. Ytong pri zahriatí nestráca únosnosť a má dodatočný samozhášací efekt. Ytong môžete bez obáv umiestniť i do tesnej blízkosti vykurovacích telies, kachieľ, krbov, sporákov alebo komínov.
Odolný proti požiaru
Zvuková izolácia
Ďalšia z radu výnimočných vlastností pórobetónu je schopnosť účinne odtieniť hluk, či už ide o dopravný ruch z ulice alebo hudbu od susedov. Zvuková izolácia, ktorú ponúka, plne zodpovedá predpísaným normám, ak však máte vyššie požiadavky, je možné zvoliť prémiové riešenie v kombinácii s tvárnicami Silka, ktoré majú mimoriadne hodnoty váženej vzduchovej nepriezvučnosti. Vzhľadom na prakticky identické surovinové zloženie sú tvárnice Silka výborne kompatibilné s uceleným stavebným systémom Ytong.
Zvuková izolácia

Trvalá hodnota

Jedinou vecou, ktorú na svojom dome nevymeníte, je hrubá stavba. Viete, že náklady na hrubú stavbu tvoria iba 9 % z celkovej ceny rodinného domu? Doprajte si pohodlie a vyberte si ten najlepší stavebný materiál pre svoj zdravý dom!

Energeticky nenáročný
Ytong prispieva k zachovaniu prírodných zdrojov a k zníženiu energie a emisií od začiatku až do konca. Výroba tvárnic je veľmi šetrná, z jedného kubického metra prírodných surovín sa vyrobí päť kubických metrov tvárnic Ytong a v priebehu výroby sa spotrebuje niekoľkonásobne menej energie ako pri iných porovnateľných materiáloch. Vďaka špecifickej štruktúre je pórobetón ľahší ako iné stavebné materiály. To sa premieta do energetických nárokov na dopravu, ktoré sú omnoho nižšie než pri tradičných masívnych materiáloch. Ďalším nezanedbateľným aspektom je minimálny odpad pri spracovaní a možnosť jeho spätného spracovania pri výrobe. I v prípade demolácie objektu z pórobetónu je materiál plne recyklovateľný. Vďaka unikátnym tepelnoizolačným vlastnostiam pórobetónu ušetríte náklady na vykurovanie a navyše budete dlhodobo menej zaťažovať životné prostredie skleníkovými plynmi.
Energeticky nenáročný
Od pivnice až po strechu
Ytong ponúka kompletný pórobetónový stavebný systémna hrubú stavbu od pivnice až po strechu. Všetky produktové formáty sú vzájomne dokonale prispôsobené, zaručujú rýchle a ľahké spracovanie a ponúkajú optimálne riešenie pre každú aplikáciu, z pohľadu technického, ekonomického i ekologického. Klasické tvárnice Ytong je možné výborne kombinovať s ďalšími produktmi. Sú to najmä vápenno-pieskové tvárnice Silka, ktoré sa používajú na výstavbu akustických a nosných stien pri viacposchodových domoch. Ďalším systémovým riešením súizolačné dosky Ytong Multipor, ktoré spájajú skvelé izolačné schopnosti, pevnosť, mechanickú odolnosť a extrémnu protipožiarnu odolnosť. Všetko zastrešuje novinka na trhu, a to stropný systém Ytong Ekonom a strešný systém Ytong Komfort.
Od pivnice až po strechu
Neustály vývoj
Ytong dokáže efektívne prepojiť požadované nároky, a to i napriek pomerne rýchlemu zvyšovaniu požiadaviek na tepelnú izoláciu stien. Technológovia po celej Európe tento materiál priebežne zdokonaľujú a postupne stále zvyšujú jeho izolačné schopnosti pri zachovaní potrebnej pevnosti. Ytong má i do budúcnosti stále dostatočnú rezervu, ktorá umožní zachovanie jednovrstvového murovania i pri ďalšom sprísnení tepelno-technických nárokov.
Neustály vývoj

Zdravé bývanie

Syndróm chorých budov je fenoménom dnešnej doby, z ktorého už nemusíte mať obavy. Postavte si zdravý dom so stavebným materiálom Ytong, ktorý neobsahuje žiadne nezdravé chemické látky, má čisto prírodné zloženie, je zárukou zdravotnej a hygienickej neškodnosti. Vďaka tvárniciam Ytong získate dom, ktorý dýcha, udržuje stálu teplotu a vlhkosť interiéru a chráni tak zdravie vás i celej vašej rodiny.

Tvárnice YTONG obsahujú 100% prírodných surovín
Biely pórobetón Ytong patrí medzi najčistejšie a hygienicky najpriaznivejšie stavebné materiály na použitie v bytových alebo občianskych stavbách. Prírodné zloženie pórobetónu je zárukou zdravotnej a hygienickej neškodnosti. Nepridávajú sa doň žiadne nezdravé chemické látky a má najnižšiu mieru rádioaktivity. Tvárnice Ytong sa totiž vyrábajú zo zmesi kremičitého piesku, vápna a vody, tj. čistých prírodných surovín s najnižším obsahom prírodných rádionuklidov a dosahujú max. hodnotu 0,17, čo je až 3× lepšie než pri keramických materiáloch a 2,5× lepšie než pri sivom pórobetóne.
Tvárnice YTONG obsahujú 100% prírodných surovín
Pórobetón reguluje vlhkosť v interiéri
Pre zdravé bývanie je potrebné zaistiť optimálnu vlhkosť vzduchu v dome. Tá by sa mala pohybovať v rozpätí od 45 % do 55 %. Stopercentne prírodný stavebný materiál Ytong vďaka svojej štruktúre, ktorá je tvorená miliónmi vzduchových pórov, slúži ako ochranná membrána domu. Vďaka týmto pórom stavebný materiál prirodzene dýcha a nedochádza v ňom ku kondenzácii vodných pár. Póry odvádzajú prebytočnú vlhkosť z interiéru, alebo ju uvoľňujú späť v prípade, že je v dome nezdravo presušený vzduch – tvárnice Ytong fungujú podobne ako funkčné oblečenie, ktoré reguluje telesnú teplotu a odvádza pot.
Pórobetón reguluje vlhkosť v interiéri
YTONG nevytvára podmienky pre vznik pliesní
Teplota okolo dvadsiatich stupňov a optimálna vlhkosť vzduchu sú považované za hlavné podmienky zdravého bývania – vytvárajú ideálne prostredie, ktoré nepodporuje vznik plesní. Vďaka alkalickému zloženiu a výnimočným tepelnoizolačným vlastnostiam biely pórobetón Ytong potlačuje vznik plesní a pohlcuje pre zdravie nepriaznivé kladné ióny. Na stenách zo stavebného materiálu Ytong sa nikdy nezačnú šíriť plesne – vďaka optimálnej povrchovej teplote muriva a zásaditému zloženiu bieleho pórobetónu, ktoré rastu plesní zamedzuje.
YTONG nevytvára podmienky pre vznik pliesní
Pórobetón udržuje stabilnú tepelnú pohodu
Biely pórobetón Ytong umožňuje postaviť dom v takmer pasívnom štandarde: vďaka miliónom uzatvorených pórov je najlepším a najbezpečnejším izolantom. I bez zateplenia obvodové tvárnice Ytong vysoko prekračujú stanovenú normu tepelného odporu. Vďaka svojej pórovitej homogénnej štruktúre majú pórobetónové tvárnice Ytong vo všetkých smeroch rovnaké vlastnosti, i keď tvárnice opracujete, a zabraňujú tak vzniku kritických miest pri murovaní v miestach základov, rohov, parapetov, dverí a okien – tzv. tepelných mostov. Tepelné mosty sú dôvodom vznikov plesní a ochladzovania povrchu. Sú teda nebezpečné nielen zo zdravotného hľadiska, ale uniká nimi až 20 % tepla z domu. Pri dome postavenom zo stavebného materiálu Ytong zostávajú steny po celý rok suché a čisté. V zime stačí kúriť len mierne, aby bolo vnútri domu príjemne a v lete tvárnice Ytong naopak izolujú pred vysokými teplotami. Stavebný materiál Ytong udržuje vo vašom dome optimálnu klímu....
Pórobetón udržuje stabilnú tepelnú pohodu